Start : Techniek


 • Sciencespace - Kracht en beweging
  Krachten en beweging zijn sterk met elkaar verbonden. Je kent zelf ook vast heel wat krachten: zwaartekracht waardoor veel voorwerpen naar beneden vallen, de kracht die je moet zetten op de trappers van je fiets om vooruit te komen, magnetische aantrekking of juist afstoting om er maar eens een paar te noemen. Kortom: de wereld zit vol krachten en beweging.

 • Techplek
  Rekenen/wiskunde en Natuur/Techniek op de basisschool. Van de makers van Rekenweb.

 • Encyclopedoe - proefjes voor kinderen
  De Encyclopedoe heeft nu meer dan 36.000 links en meer dan 2500 verwijzingen naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. De links zijn ingedeeld in 590 onderwerpen. Iedere maand komen er 300 links bij. De EncyclopeDoe is onderdeel van de Ontdekplek.

 • TECHNOPOLIS
  Technopolis is een permanent platform voor wetenschap en technologie in Vlaanderen, met als missie: wetenschap en technologie dichter bij de mens brengen. De website bevat veel proefjes en spelletjes. En er is een Doe-centrum in Mechelen, België, met maar liefst 280 interactieve opstellingen.

 • Schooltv: Zoekresultaten
  De Schooltv-serie Mystrix gaat over het ontwerpen van technische oplossingen en natuurkundige verschijnselen. In elke aflevering komen twee wetenschappelijk principes aan bod. Bekijk nu de online aflevering over zwaartekracht en magnetisme.

 • Techna
  De plaats waar Natuurkunde en Techniek elkaar ontmoeten. Dit web is gemaakt voor leerlingen en docenten.

 • Het Telefoonmuseum
  In dit online telefoonmuseum staat het merendeel van mijn verzameling telefoontoestellen. De verzameling - en als vervolg daarop het museum - is ontstaan uit belangstelling voor telefonie en in het bijzonder voor het artefact waarmee de gebruiker, en wie is dat niet, te maken heeft: het telefoontoestel.

 • Sciencespace - Technologie
  De mens maakt van oudsher gebruik van werktuigen. In de loop der eeuwen werden er steeds meer uitvindingen gedaan die het de mens gemakkelijker hebben gemaakt om te overleven. In onze tijd heeft de techniek een enorme vlucht genomen. Onze wereld is in vergelijking met honderd jaar geleden onherkenbaar veranderd. We proberen hier de moderne technologie, die in apparaten gebruikt wordt, zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

 • Science Center NEMO
  Ontdek thuis de wereld om je heen: van geluid tot zintuigen.

Op deze pagina kun je zoeken naar een website of een onderwerp. Meer weten over internet-informatie? Leen het boek 'Slim Zoeken op internet' uit de bieb of bestel het op deze site. Meer info.